Open main menu


മൊഴി ലിപ്യന്തരണ സമ്പ്രദായമനുസരിച്ചുള്ള നിവേശക രീതി. m17n-db യുടെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍: മൊഴി