Template:Mozhi

From SMC Wiki
Revision as of 15:38, 16 January 2009 by സന്തോഷ് (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


മൊഴി ലിപ്യന്തരണ സമ്പ്രദായമനുസരിച്ചുള്ള നിവേശക രീതി. m17n-db യുടെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍: മൊഴി