സ്വതന്ത്രമലയാളംകമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു വ്യാഴവട്ടം

From SMC Wiki
Smc-logo.png

സ്വതന്ത്രമലയാളംകമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു വ്യാഴവട്ടം, ഒക്ടോബര്‍ 14,15 തിയ്യതികളില്‍ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ തൃശ്ശൂര്‍, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയില്‍ വച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

കൂടിയാലോചനകള്‍

പ്രചരണപരിപാടികള്‍

ഓരോ ജില്ലയിലും എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് കോളേജുകളെ കേന്ദ്രമാക്കി മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയെങ്കിലും നടത്തണം. നിങ്ങള്‍ക്കു് ഈ ശ്രമത്തില്‍ സഹായിയ്ക്കാനാകുമെങ്കില്‍ താഴെ പേരു് ചേര്‍ക്കുക.

സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

കാര്യപരിപാടി

വാര്‍ഷികപൊതുപരിപാടി_2013/സാങ്കേതികപ്രദര്‍ശനം വാര്‍ഷികപൊതുപരിപാടി 2013/കാര്യപരിപാടി/വിക്കിസംഗമം

ഒന്നാം ദിവസം

രണ്ടാം ദിവസം

ഉദ്ഘാടനം 9.00am

കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഹരിശ്രീ

  • session 1 മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ ചരിത്രം
  • session 2 പ്രധാന ഉപകരണങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തല്‍

സ്ക്രൈബസ്

സീടെക്ക്

Parallel session: panel discussion.

മൂന്നാം ദിവസം

ജിസോക് അവതരണങ്ങള്‍ 9 am