പ്രധാന താള്‍: Difference between revisions

From SMC Wiki
No edit summary
No edit summary
 
(7 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 11: Line 11:
|<hr>
|<hr>
|-
|-
|[[Image:Neutral.png|15px]]&nbsp;[https://savannah.nongnu.org/projects/smc/ സാവന്നയിലെ പ്രൊജക്റ്റ് താള്‍]&nbsp;[[Image:Neutral.png|15px]]&nbsp;[http://planet.smc.org.in പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ബ്ലോഗുകള്‍ ഒരുമിച്ചു് വായിയ്ക്കാവുന്ന പ്ലാനറ്റ് ]&nbsp;[[Image:Neutral.png|15px]]&nbsp;[irc://irc.freenode.net/#smc-project ഐആര്‍സി ചാനല്‍: irc.freenode.net ലെ #smc-project] / [http://webchat.freenode.net/?randomnick=1&channels=smc-project ഐ.ആര്‍.സി. വെബ്‌ വഴി]&nbsp;[[Image:Neutral.png|15px]]&nbsp;[http://git.savannah.gnu.org/cgit/smc.git/ സോഴ്സ് കോഡ്]&nbsp;[[Image:Neutral.png|15px]]&nbsp;[http://lists.smc.org.in/listinfo.cgi/discuss-smc.org.in മെയിലിങ്ങ് ലിസ്റ്റ്] [[Image:Neutral.png|15px]]&nbsp; [http://twitter.com/smcproject ട്വിറ്ററില്‍]&nbsp;[[Image:Neutral.png|15px]] [http://identi.ca/smcproject ഐഡന്റിക്കയില്‍  ]
|[[Image:Neutral.png|15px]]&nbsp;[https://savannah.nongnu.org/projects/smc/ സാവന്നയിലെ പ്രൊജക്റ്റ് താള്‍]&nbsp;[[Image:Neutral.png|15px]]&nbsp;[http://planet.smc.org.in പ്രവര്‍ത്തകരുടെ ബ്ലോഗുകള്‍ ഒരുമിച്ചു് വായിയ്ക്കാവുന്ന പ്ലാനറ്റ് ]&nbsp;[[Image:Neutral.png|15px]]&nbsp;[irc://irc.freenode.net/#smc-project ഐആര്‍സി ചാനല്‍: irc.freenode.net ലെ #smc-project] / [http://webchat.freenode.net/?randomnick=1&channels=smc-project ഐ.ആര്‍.സി. വെബ്‌ വഴി]&nbsp;&nbsp;
 
[[Image:Neutral.png|15px]]&nbsp;[http://git.savannah.gnu.org/cgit/smc.git/ സോഴ്സ് കോഡ് - സാവന്നയിൽ]&nbsp;[[Image:Neutral.png|15px]]&nbsp;[https://github.com/smc/smc സോഴ്സ് കോഡ് - ഗിറ്റ്‌ഹബ്ബിൽ]&nbsp;[[Image:Neutral.png|15px]]&nbsp;[http://lists.smc.org.in/listinfo.cgi/discuss-smc.org.in മെയിലിങ്ങ് ലിസ്റ്റ്] [[Image:Neutral.png|15px]]&nbsp; [http://twitter.com/smcproject ട്വിറ്ററില്‍]&nbsp;[[Image:Neutral.png|15px]] [http://identi.ca/smcproject ഐഡന്റിക്കയില്‍  ]
|}
|}
|[[Image:Smc-logo.png|right|200px]]
|[[Image:Smc-logo.png|right|200px]]
Line 25: Line 27:
{| class="plainlinks" style="background:transparent; margin:auto; width:100%;" cellpadding="2"
{| class="plainlinks" style="background:transparent; margin:auto; width:100%;" cellpadding="2"
|-
|-
| style="width:30px" | [[Image:KDE-logo.png|30px|link=http://kde.org]]
| style="width:30px" | [[Image:Kde-logo-white-blue-rounded-ml.svg|30px|link=http://kde.org]]
|[[കെ.ഡി.ഇ മലയാളം|കെ.ഡി.ഇ. മലയാളം]]<br />കെ.ഡി.ഇ പണിയിടം മലയാളത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സംരംഭം.
|[[കെ.ഡി.ഇ മലയാളം|കെ.ഡി.ഇ. മലയാളം]]<br />കെ.ഡി.ഇ പണിയിടം മലയാളത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സംരംഭം.
| style="width:30px" | [[Image:GNOME-logo.png|45px|link=http://gnome.org]]
| style="width:30px" | [[Image:GNOME-logo.png|45px|link=http://gnome.org]]
Line 41: Line 43:
|-
|-
| style="width:30px" | [[Image:OpenOffice_org-logo.png|30px|link=http://www.openoffice.org/]]
| style="width:30px" | [[Image:OpenOffice_org-logo.png|30px|link=http://www.openoffice.org/]]
|[[ഓപ്പണ്‍ഓഫീസ് മലയാളം]]<br />ഓപ്പണ്‍ഓഫീസ് മലയാളത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സംരംഭം.
|[[ലിബ്രെ ഓഫീസ് മലയാളം]]<br />ലിബ്രെ ഓഫീസ് മലയാളത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സംരംഭം.
|
|
|[[ഡയസ്പോറ മലയാളം]]<br />ഡയസ്പോറ മലയാളത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സംരംഭം.
|[[ഡയസ്പോറ മലയാളം]]<br />ഡയസ്പോറ മലയാളത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സംരംഭം.
Line 72: Line 74:
<!--------------------------------------------Input--------------------------------->
<!--------------------------------------------Input--------------------------------->
|<div style="font-size:105%; font-weight: bold;" > മലയാളനിവേശനം </div>
|<div style="font-size:105%; font-weight: bold;" > മലയാളനിവേശനം </div>
[[ഇന്‍സ്ക്രിപ്റ്റ്]]{{പൊട്ട്}}[[സ്വനലേഖ]]{{പൊട്ട്}}[[മൊഴി]]{{പൊട്ട്}}[[ലളിത]]
[[ഇന്‍സ്ക്രിപ്റ്റ്]]{{പൊട്ട്}}[[സ്വനലേഖ]]{{പൊട്ട്}}[[മൊഴി]]{{പൊട്ട്}}[[ലളിത]]{{പൊട്ട്}}[[വര്‍ണ്ണം]]{{പൊട്ട്}}[[പറയുംപോലെ]]
|}
|}
<!--------------------right pane-------------------------------->
<!--------------------right pane-------------------------------->

Latest revision as of 12:47, 11 December 2019

സംരംഭങ്ങള്‍
ഉപകരണങ്ങള്‍
ഫോണ്ടുകള്‍

രചന . മീര . രഘു . സുറുമ . അഞ്ജലി . ദ്യുതി . ഫോണ്ടുകള്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍ . സഹായം >>>

മലയാളനിവേശനം

ഇന്‍സ്ക്രിപ്റ്റ് . സ്വനലേഖ . മൊഴി . ലളിത . വര്‍ണ്ണം . പറയുംപോലെ

അറിയിപ്പുകള്‍
കല

സ്ക്രീന്‍സേവര്‍ . ലോഗിന്‍ ജാലകം . പശ്ചാത്തലചിത്രങ്ങള്‍

സഹായം
സ്ഥിതിഗതികള്‍
ആശയവിനിമയം