ഡയസ്പോറ മലയാളം: Difference between revisions

From SMC Wiki
Line 42: Line 42:
|[https://github.com/aneesh/diaspora/tree/master/config/locales/devise/devise.ml.yml /config/locales/devise/devise.ml.yml]
|[https://github.com/aneesh/diaspora/tree/master/config/locales/devise/devise.ml.yml /config/locales/devise/devise.ml.yml]
|അനീഷ്
|അനീഷ്
|പണിപുരയില്‍
|'''പൂര്‍ത്തിയായി'''
|-
|-
|[https://github.com/aneesh/diaspora/tree/master/config/locales/diaspora/ml.yml /config/locales/diaspora/ml.yml]
|[https://github.com/aneesh/diaspora/tree/master/config/locales/diaspora/ml.yml /config/locales/diaspora/ml.yml]

Revision as of 02:24, 18 May 2011

സ്വതന്ത്ര സോഷ്യല്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിംഗ് സങ്കേതമായ ഡയസ്പോറയെ മലയാളത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കുകയാണു് ഈ ഉപസംരംഭത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ പരിഭാഷാ പദ്ധതിയില്‍ അംഗമായിട്ടുള്ളവര്‍ താഴെപ്പറയുന്നവരാണ്,

 1. അനീഷ്
 2. മനോജ് കെ
 3. ജെറിന്‍ ഫിലിപ്പ്
 4. സിദ്ധിക്ക് പി
 5. അരുണ്‍ അന്‍സന്‍
 6. രാരു ആര്‍ വി
 7. സുജിത്ത്


How to do translation

 1. Create an account at github.com
 2. Fork https://github.com/aneesh/diaspora
 3. Clone your repository to your local machine.
 4. Switch to branch malayalam-localization. This is very important
 5. Translate any below mentioned file.
 6. Save it and commit it to your repository.
 7. Issue a pull request to the aneesh's repository.
 8. Anish will commit to the main repository after verification.


പരിഭാഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ഫയലുകളും പരിഭാഷകരും

വിക്കിയില്‍ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍:

1. നിങ്ങള്‍ തര്‍ജ്ജമ ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു ഫയല്‍ എടുക്കുന്നതിനുമുമ്പായി വിക്കി നോക്കുക.

2. എടുത്ത ഫയലിന്റെ പേരു് നിങ്ങളുടെ പേരിനോടൊപ്പം വിക്കിയില്‍ ചേര്‍ക്കുക.

3. തര്‍ജ്ജമ ചെയ്ത ഫയല്‍ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി അയയ്ച്ചതിനു് ശേഷം, വിക്കിയില്‍ ആ ഫയല്‍ ബോള്‍ഡാക്കുക.


ഫയലുകള്‍ ഇപ്പോഴത്തെ പരിഭാഷക(ര്‍) നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി
/config/locales/devise/devise.ml.yml അനീഷ് പൂര്‍ത്തിയായി
/config/locales/diaspora/ml.yml ജെറിന്‍ ഫിലിപ്പ് പണിപുരയില്‍
/config/locales/javascript/javascript.ml.yml അനീഷ് പൂര്‍ത്തിയായി