ടക്സ് ടൈപ്പ്

ലളിതമായ കളികളിലൂടെ മലയാളം ഇന്‍സ്ക്രിപ്റ്റ് ടൈപ്പിംഗ് പഠിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പിംഗ് ട്യൂട്ടര്‍ സോഫ്റ്റ്‌‌വെയര്‍ ആണ് ടക്സ് ടൈപ്പ്.

Error creating thumbnail: File missing
ടക്സ് ടൈപ്പ്
FOSS India Awards 2008 Winner Project

2007 ലെ ഗൂഗിള്‍ സമ്മര്‍കോഡ് മത്സരത്തില്‍ സമ്മാനാര്‍ഹമായ പ്രൊജക്റ്റ് കൂടിയാണിത്.

പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചവര്‍

Downloads

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികള്‍

ചിത്രശാല